Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu a prispôsobený obsah. Viac informácií

Súhlas s podmienkami Success Academy


Registráciou na stránkach prevádzkovateľa Neziskovej organizácie Aptech Europe so sídlom na Panónskej ulici 17, 851 04 Bratislava, slobodne a zrozumiteľne vyjadrujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,na spracovanie mojich osobných údajov. Uvedené údaje poskytujem za účelom: využívania poskytovaných služieb na stránkach, sprístupňovania údajov iným vybratým používateľom v súvislosti s využívaním poskytovaných služieb na stránkach, organizovania vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastním, evidencie používateľov služieb stránok. Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s odôvodnením len písomne v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať iba poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.