Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu a prispôsobený obsah. Viac informácií

O projekte

visacky

Kto sme?

Success Academy je projekt, v ktorom sa snažíme uľahčiť študentom a absolventom nástup do pracovného života. Pomocou online vzdelávania a praktických workshopov rozvíjame pracovné zručnosti potrebné na správne smerovanie a orientáciu na trhu práce.

Prečo to robíme?

Veríme, že študenti na stredných a vysokých školách získavajú hodnotenia a diplomy za svoje odborné vedomosti a stávajú sa expertmi. Častokrát ale chýba priestor pre zdieľanie skúseností o tom, ako sa trh práce a ich neskoršia prax vyvíja. Chceme tvoriť chýbajúci článok medzi odbornou prípravou na stredných a vysokých školách a požiadavkami zamestnávateľov.

Chceme pomôcť vytvárať atraktívnu a schopnú pracovnú silu, zorientovanú v súčasných trendoch. Veríme, že dobre sa pripraviť na pracovný pohovor a zvoliť si tú správnu pozíciu je rovnako dôležité ako ovládať svoje odborné zručnosti.

Našou misiou je preto naučiť zamýšľať sa nad svojimi pracovnými predpokladmi rozmýšľať o
svojich pracovných predpokladoch. Spoznaním svojich priorít a charakterových vlastností chceme pomôcť nájsť pre každého správnu pracovnú dráhu.

visacky
visacky

Kto za nami stojí?

Pripraviť Success Academy by nebolo možné bez množstva kávy, zeleniny, ceruziek, zoskartovaných nápadov a hlavne ľudí, ktorí analyzovali súčasný trh a pracovali na celkovej podobe portálu. Naša práca nekončí spustením Success Academy a preto nájdeš väčšinu tímu stále aktívnu ako mentorov na našom portáli.

Naši mentori

Naši láskaví partneri

Microsoft Slovensko

Microsoft je svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Spoločnosť Microsoft založili dňa 4. apríla 1975 William H. Gates III. a Paul G. Allen. Ústredné sídlo má v Redmonde v štáte Washington. Prevádzkuje pobočky vo viac než sto krajinách sveta a zamestnáva v nich viac ako 92 tisíc ľudí. Slovenská pobočka vznikla v roku 1995 a v súčasnosti ju riadi Markus Breyer. Poslaním spoločnosti Microsoft Slovakia je umožniť ľuďom a organizáciám v Slovenskej republike dosahovať úspech pomocou špičkového softvéru, ktorý s využitím znalostí slovenských odborníkov vytvára bezpečné a inšpiratívne prostredie pre uplatnenie vo všetkých odboroch a ľudských činnostiach. Spoločnosť Microsoft prináša na slovenský trh moderné technológie a jej snahou je sprístupňovať ich všetkým skupinám obyvateľstva prostredníctvom spolupráce s verejným sektorom, neziskovými organizáciami a dlhodobých programov na podporu školstva od základného stupňa cez stredné a vysoké až po celoživotné vzdelávanie.

Aptech Europe

Nezisková organizácia Aptech Europe je jedným z hlavných poskytovateľov vysokokvalitného vzdelávania v oblasti informačných technológií na Slovensku. Našim poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj mladých ľudí. Vďaka mnohým aktivitám dokážeme nielen pozitívne formovať osobnosti našich študentov, ale aj rozvíjať ich odborné profily a pripraviť ich na pracovný život IT profesionálov. Okrem informatického vzdelávania vyvíjame aj certifikačné aktivity. Rovnako realizujeme projekty, ktorými zvyšujeme vzdelanostnú úroveň mladých ľudí v IT a zvyšujeme povedomie o svete informačných technológií. Realizujeme mnohé projekty s poprednými spoločnosťami , ktorých cieľom je kvalitne vzdelať mladých ľudí, a tým zvýšiť ich šance presadiť sa v praxi.