Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu a prispôsobený obsah. Viac informácií

Čo robím

"Čo robím" predstavuje online videoknižnicu povolaní, ktorá ti pomôže vytvoriť reálnu predstavu, ako vyzerá práca vedeckého pracovníka, ITčkára, obchodníka, podnikateľa, živnostníka, remeselníka, učiteľa, robotníka... Aké znalosti a zručnosti potrebuješ mať. Akú školu potrebuješ vyštudovať. Ako vyzerá pracovný deň či aké obmedzenia toto povolanie prináša. Vďaka krátkym videám získaš prehľad o jednotlivých kariérnych cestách, ktoré ľudia museli prejsť a tým si budeš môcť lepšie naplánovať svoju budúcnosť.


Bloger a zakladateľ

Dušan, ako bloger odhaľuje pravdivé skutočnosti zo sveta zdravého stravovania, kávy a tréningu. Prináša inšpirácie a postupné kroky na zlepšenie kvality života vďaka kontrole nad vlastným telom, mysľou a rozhodovaním. Blog má v súčasnosti viac ako 10 000 čitateľov, ktorí si aj vďaka experimentovaniu a zavádzaniu odporúčaní do každodenného života, zvýšujú vlastnú produktivitu, kondíciu a pevné zdravie.

Dobrovoľníčka

Dobrovoľníctvo je spôsob ako sa učiť, rásť a využívať naplno svoj ľudský potenciál. Ide o vynaloženie času a energie v prospech komunity a spoločnosti. Je to spôsob, ako sa môžu ľudia venovať aktívnemu občianstvu, prispievať k pozitívnym hodnotám v spoločnosti. Funguje na princípe bezodplatnosti. Môže byt vykonávané rôznych oblastiach - kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie.

Obchodný zástupca

Pozícia obchodného zástupcu v Slovnafte predstavuje každodenný kontakt s klientom, telefonický, emailový a snahu vyhovieť ich požiadavkám. Jeho úlohou je zladiť možnosti rafinérie s dopytom zákazníka. Vedie cenové vyjednávanie a následne pripravuje kontrakt. S prípravou objednávky mu pomáha back office, ktorý zabezpečuje celú operatívu predajného procesu. Obchodný zástupca tiež úzko spolupracuje s oddelením právnikov, kontroly a daní

Testerka

Tester pracuje v tíme. Je zodpovedný za kvalitu softvéru. Vykonáva rôzne typy testov v závislosti od toho, kedy do testovacieho procesu vstupuje (systémové testy, integračné testy, užívateľské testy…). Pri testovaní zisťuje, či softvér spĺňa požiadavky zákazníka, opiera sa pritom o dostupnú dokumentáciu. Včasná identifikácia nezrovnalosti je kľúčová (čim skôr je problém nájdený, tým je jeho oprava lacnejšia).

Kníhkupkyňa

Kníhkupec denne komunikuje so zákazníkmi, aby vždy našli to, po čo si do kníhkupectva prišli. Je medzi prvými, kto príde do kontaktu s novými titulmi a umiestňuje ich na pult. Musí mať prehľad o knihách a žánroch. Jeho úlohou je aj riešiť reklamácie.

Rozvoj učiteľov

Nezisková organizácia Leaf sa zameriava na vzdelávacie, rozvojové a podporné programy pre jednotlivých študentov a mladých profesionálov počas ich niekoľkých životných fáz. Primárne rozvíjajú a realizujú vlastné aktivity, ale taktiež budú vyhľadávať možnosti spolupráce a cielene podporovať iné organizácie.

Laborantka

Práca laboranta v Slovnafte to je aj skúšanie vzoriek zo vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly kvality, robenie záznamov o vykonaných skúškach. Musia sa dodržiavať pracovné postupy, bezpečnostné a protipožiarne predpisy. Ide o tímovú prácu.

Nákupkyňa

Pozícia nákupcu v Slovnafte zahŕňa najmä prípravu zmlúv, prípravu a realizáciu výberových konaní, vedenie rokovaní s dodávateľmi či kolegami v rámci Slovnaftu a rafinérie. Nie je to iba práca za počítačom. Chodí sa aj na pracovné cesty.

Technológ

Technológ v Slovnafte kontroluje technologický režim výroby, či je dodržaná kvalita a predpísané technologické parametre. Komunikuje s operátormi alebo vedením prevádzky. Vyhodnocujú výrobný proces, uskutočňujú zmeny či riešia problémy. Pracujú na rozvoji prevádzky do budúcna.

Helpdesk

IT oblasť patrí medzi TOP10 profesií blízkej budúcnosti. Spája niekoľko odvetví, ako je počítačový hardvér, softvér, elektronika, polovodiče, internet, telekomunikačné zariadenia, e-commerce a počítačových služieb. Odvetvie IT rastie závratnou rýchlosťou a sním aj dopyt po kvalitných zamestnancoch.

Dizajnér

Dizajn digitálnych médií prešiel zmenami. Kladie sa dôraz na vyváženosť v grafike, typografiu, dizajn používateľského rozhrania a pohodlie používateľa, informačnú architektúra. Všetko dostupné v mnohých výstupných zariadeniach a rozlíšeniach, ako sú smartphony, tablety, notebooky alebo PC.

Zakladateľka

V blízkej budúcnosti budeme čoraz väčší dôraz klásť na odbornosť a kvalitu v oblasti služieb. V obchodnom súperení sa budú musieť služby zdokonaľovať, predovšetkým preto, aby boli konkurencieschopné. Medzi služby patrí aj cestovný ruch ukrývajúci gastronómiu, hotelierstvo, turizmus. Nové nápady sa teda zídu aj tu.

Ďalšie videá nájdeš na stránke corobim.sk