Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu a prispôsobený obsah. Viac informácií

Blog

Čo študovať, aby ste našli uplatnenie? Predstavujeme vám odbor, ktorý má budúcnosť

17

Je to pocit, ktorý každý z nás vníma pri pobyte v danom prostredí a jedna z najdôležitejších potrieb človeka pre zabezpečenie jeho existencie. Bez využitia energií nie je možné taktiež zabezpečenie výrobnej prevádzky. Život bez energií si jednoducho nevieme predstaviť. Ako zdroje sa využívajú fosílne palivá, najčastejšie zemný plyn, uhlie a ľahké vykurovacie oleje, ktoré sa v súčasnosti čoraz viac nahrádzajú obnoviteľnými zdrojmi energie. Tie navyše nespôsobujú environmentálne zaťaženie okolitého prostredia.

Zabezpečovaním tepelnej pohody človeka, energiami, environmentálnymi vplyvmi na okolité prostredie sa musí ľudstvo zaoberať v súčasnosti ako i v blízkej či vzdialenej budúcnosti.
Príležitosť!

A práve ako zabezpečovať tepelnú pohodu človeka, ako nakladať s energiami, ako ich distribuovať, ako efektívne využívať energie palív, či ako využívať obnoviteľné zdroje energie pri minimálnom environmentálnom zaťažení okolitého prostredia je možné študovať na študijnom programe Technika prostredia v bakalárskom a inžinierskom stupni, ktorý zabezpečuje a garantuje Katedra energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline. Študijný program Technika prostredia je na oboch stupňoch štúdia akreditovaný.
Možnosti pre absolventov

Úspešné absolvovanie tohto študijného programu zabezpečí určite zaujímavú perspektívu. Absolventi môžu pracovať ako projektanti vykurovacích, plynových, vetracích a klimatizačných zariadení, ako energetici, energetickí audítori, energetickí certifikátori, v energetických spoločnostiach, v energetickom manažmente, v oblasti predaja energetickej a environmentálnej techniky…

Všetko potrebné o Katedre energetickej techniky Žilinskej univerzity nájdete TU: Prihláška na štúdium 

Zdroj: Študent24.sk